BIOEXPO İlaç Sempozyumu

İlaç, Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Üretim Stratejileri ve Pazara Erişim Sempozyumu

24-25 Ekim 2024
İstanbul Lütfi Kırdar

    

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalının bilimsel işbirliği, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK )ve Temizoda Teknolojileri Derneği'nin katkıları ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir Sezer’in moderasyonu eşliğinde BioExpo "İlaç, Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Üretim Stratejileri ve Pazara Erişim“  ve "Güncel GMP Kılavuzu ve Uygulama Örnekleri " Sempozyumları BIOEXPO  Yaşam Bilimleri Fuarları’nın en önemli etkinliklerinden biri olacak.

---------------------------*--------------------------


İlaç, Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Üretim Stratejileri ve Pazara Erişim Sempozyumu

24-25 Ekim 2024

İlaç sanayii günümüzde iki önemli temel ilaç üretimi üzerinde yürütülmekte ve hastalıkların tedavisi için önemli gelişmeler kaydetmektedir. Bunlardan ilki konvansiyonel ilaç üretimi ve ikincisi ise son 10 senedir özellikle ivme kazanarak güncel olan Biyoteknolojik ilaç üretimidir. Uluslararası ve ulusal pazara bakıldığında ve hastalık grupları açısından da değerlendirildiğinde onkoloji gibi bazı önemli ve ciddi hastalık gruplarının tedavisinde kişiye yönelik bireysel tedavinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

24 - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında BIOEXPO 2024 Yaşam Bilimleri Fuarları ile eş zamanlı düzenlenecek bu sempozyumda kamu, ilaç sanayi ve bilim çevrelerince bu konular ele alınacak ve 4 ayrı tematik başlıkla 2 gün boyunca paralel salonlarda 20 oturumda ayrı ayrı tartışılacak

 * Biyoteknolojik İlaçlar  Oturumları...

Bu bağlamda gelişen ilaç teknolojileri ile hem konvansiyonel alanda hem de biyoteknolojik ilaç üretimi açısında günümüzde global platformda yeni teknolojilerin gündeme geldiği ve çeşitli otoritelerce kabul gördüğü görülmektedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası ilaç teknoloji ve üretim süreçlerinin pandemi dönemi ve sonrası hızlı bir şekilde geliştiği ve bu süreçten sonraki dönemlerde de özelikle biyoteknolojik alanda yeni gelişmelerin söz konusu olduğu aşikârdır. 

           * Ar-Ge’den Üretime Biyoteknolojik ilaçlar

           * Üretimden Kliniğe Biyobenzer İlaçlar

           * Dünya'da ve Türkiye'de Biyoteknolojik İlaçların Yeri ve Klinik Çalışma Prosedürleri

           * Farmasötik Biyoteknoloji ilaçlarında Yenilikçi Yaklaşımlar

           * Biyoteknolojik İlaçlarda Sürdürülebilirlik İçin Küresel ve Ulusal Yaklaşımlar

* Konvansiyonel İlaçlar Oturumları...

Dünya ilaç tedarik zincirinde formülasyon gelişim süreçlerinde en önemli parametrelerden bir tanesi de eksipiyan tedariki veya üretimidir.  Önümüzdeki senelerde dünya ilaç krizinin yaşanmaması adına eksipiyan üretimi ve tedariki; özellikle API teknolojileri ve tedariki büyük önem  kazanmaktadır.

           * Sentezden Bitmiş Ürüne Konvansiyonel İlaç Üretimi ve Güncel Teknolojiler

           * Konvansiyonel İlaçlarda Eksipiyan Tedarik Zinciri ve Önemi

           * Konvansiyonel İlaçlarda Pre-klinik ve Klinik Çalışmalar

           * Konvansiyonel İlaçlarda API üretimi ve Pazara Erişim
           * İlaç Lojistiği ve Soğuk Zincir

 * Gıda Takviyelerinin Üretimi ve Pazara Erişim Stratejileri Oturumları...

Bir diğer önemli üretim zinciri ise gıda takviyeleri çatısı altında üretilen ürünlerdir. Bu ürünler ilaç statüsünde olmayan ve bağışıklığı desteklediği gibi vücut için farklı kullanım alanları da olan ürünlerdir. Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle birlikte gıda takviyeleri, sadece besin eksikliklerini gidermekle kalmayıp,  aynı zamanda  modern yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmak ve sağlıklı yaşam biçimlerini desteklemek isteyen bireylerin  önleyici sağlık konseptine de katkı sağlamaktadır.


Sempozyumun Gıda Takviyeleri  oturumları, sektöründeki paydaşları, akademisyenleri, endüstri liderlerini ve girişimcileri bir araya getirerek,
gerek regülasyonları gerek üretim teknolojileri ve pazara erişimleri de faklı açılardan tartışılacak  bir eko sistem oluşmasına katkı sağlayacaktır.

* Kozmetiklerin Üretimi ve Pazara Erişim Stratejileri Oturumları..

Kozmetik ürünler günümüzde sadece dış görünümü iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda bireylerin kendilerini ifade etmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve kişisel bakımlarını optimize etmelerine olanak sağlayan önemli araçlardır. 

Bu sene bir ilk olarak ilaç sempozyumu yanında kozmetik sektörünün güncel konularına da yer verilerek yeni nesil kozmetikler ve çevre dostu geliştirilen yeni ürünlerin teknolojileri, klinik çalışma ve regülasyonlar gibi farklı konu başlıkları da yine sempozyum çatısı altında tartışılacaktır.

>> Sempozyum Kayıt Formu <<
(katılımlar ücretlidir)

PROGRAM

24 Ekim 2024, Perşembe / Hisar Salonu

10:20-10:50     Açılış Konuşmaları
                            -  Prof. Dr. Ali Demir SEZER, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
                            -  Prof. Dr. Hakan EROĞLU, TÜSEB Başkanı
                            -  Dr. Asım HOCAOĞLU, TİTCK Başkanı
                            -  Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı

10:50
-11:50      TİTCK Oturumu

                             Türkiye'deki Konvansiyonel ve Biyoteknolojik İlaç Üretim  Regülasyonları

12:10-13:20      Ara/Network

13:20-14:10       Tematik Oturum
                             Ar-Ge’den Üretime Biyoteknolojik ilaçlar
                             Moderatör : Prof. Dr. Ali Demir SEZER

14:10-14:40       ABDİ İBRAHİM Uydu Oturumu
                             Yerli Biyoteknolojinin Ülkemize Etkileri
             
14:40
-15:00      Ara/Network

15:00-16:00      TÜSEB Oturumu
                             Biyoteknolojik İlaçlarda Ar-Ge ve Klinik Süreçlerin Yönetimi

16:00-16:30       AMGEN Uydu Oturumu
                             Biyoteknolojik Ürünlere Erişimde Gelecekte MCDA Rolü
            
16:30
-17:30       Tematik Oturum 

                             Dünya'da ve Türkiye'de Biyoteknolojik İlaçların Yeri ve Pazara Erişimi
                             Moderatör : Bilgen DÖLEK, AMGEN

25 Ekim 2024, Cuma / Hisar Salonu

10:00-11:00        TÜBİTAK Oturumu
                             Biyoteknolojik İlaçlarda Arge Ekosistemi ve Destekler  
                             Moderatör : Işık AŞAR, TÜBİTAK TEYDEB- BİYOTEG Grup Koordinatörü V

11:00-12:00       Tematik Oturum
                             Konvansiyonel İlaçlarda API, Eksipiyan Üretimi ve Tedarik Zinciri
                             Moderatör : Berkant KÖSEOĞLU

12:00- 13:00      Ara/Network

13:00-13:40       Tematik Oturum
                             İlaç Lojistik Yönetiminde, Süreç Otomasyonu 

13:40-14:40       Tematik Oturum
                             Sentezden Bitmiş Ürüne Konvansiyonel İlaç Üretimi ve Pazara Erişim
                             Moderatör : Prof. Dr. Yağız ÜRESİN

14:40-15:00       Ara/Network

15:00-16:00       İBG  Pharma Oturumu
                             Prof. Dr. Mehmet İNAN  
             
16:00
-16:30       4. Uydu Oturumu                                                

16:30-17:00       Sempozyum Değerlendirmesi

   
Bioexpo, İlaç, Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Sektöründe Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme ve Arama Toplantısı


25 Ekim 2024, Cuma / Akdeniz Salonu

10:30-12:00         1.Oturum 

                              Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Dönüşümle ilgili Küresel Gündeme Bakış   

12:00-13:00         2.Oturum

                              İlaç, Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Sektörleri Yeşil Dönüşümü Nasıl Değerlendirmeli

13:00-14:00        Ara/Network

14:00-15:00        3.Oturum

                              Genel Oturum

15:00-16:00        4.Oturum 

                              Yeşil Dönüm Kapsamında Değer Zincirlerini Tanımak - Tanımlamak

16:00-16:40        Ara/Network

                              Sonuçların Derlenmesi

16:40-18:00       5.Oturum

                              Toplantının özeti, somut çıktıların paylaşılması/sunumu
    

ORGANİZASYON BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ
akdeniz Marmara Üniversitesi_logo_150

KURUMSAL KATKI

titck_logo150 tubitak_logo150 tuseb_yeni150
SGK_logo150

BIOEXPO PLATİN+ SPONSORLARI

BIOEXPO ALTIN SPONSORLARI

BIOEXPO GÜMÜŞ SPONSORLARI

BIOEXPO SEMPOZYUM SPONSORLARI

  

>> Sempozyum Kayıt Formu <<
(katılımlar ücretlidir)

 
3WTURK CMS v8.3.3