fuardafirmalar2023
Etkinlikler2023
Fuar_Katalogu
Sonuc Raporu

BIOEXPO ile Yaşam Bilimlerinde Network...

BIOEXPO, tüm BIO temelli bilim disiplinlerinin ve endüstriyel sektörlerinin entegre ve sinerji üreten etkinlikler bütününü kapsayan “Yaşam Bilimleri Platformudur”. BIOEXPO kapsamında fuarlar, sergiler, çalıştaylar, eğitim programları, sempozyumlar, konferans ve seminerler, paneller, endüstriyel ürün ve teknoloji sunumları birlikte bulunur ve tüm disiplinler için geniş çaplı bir “network” oluşturur.
BIOEXPO; Biyoteknoloji, Laboratuvar/Analiz, Farmasötik ve Temizoda endüstrilerini alan olarak kapsar.

BIOEXPO iki farklı uygulama ile gerçekleşmektedir:
> BIOEXPO Online İş Platformu - Tüm endüstri kurum ve kuruluşlarının, sektör uzmanları ve profesyonellerinin web üzerinden erişerek katılım sağladıkları ve tüm etkinlikleri ve sergilemeleri interaktif olarak izleyebildikleri dijital uygulamamızdır.
> BIOEXPO Endüstriyel Fuarları - Biyoteknoloji, İlaç Endüstrisi, Laboratuvar endüstrisi ve Temizoda endüstrisinin eşzamanlı katılımda bulundukları ihtisas fuarı organizasyonumuzdur.

 
3WTURK CMS v8.3.3