BIOEXPO ile Yaşam Bilimlerinde Network...

BIOEXPO, tüm BIO temelli bilim disiplinlerinin ve endüstriyel sektörlerinin entegre ve sinerji üreten etkinlikler bütününü kapsayan “Yaşam Bilimleri Platformudur”. BIOEXPO kapsamında fuarlar, sergiler, çalıştaylar, eğitim programları, sempozyumlar, konferans ve seminerler, paneller, endüstriyel ürün ve teknoloji sunumları birlikte bulunur ve tüm disiplinler için geniş çaplı bir “network” oluşturur.
BIOEXPO; Biyoteknoloji, Laboratuvar/Analiz, Farmasötik ve Temizoda endüstrilerini alan olarak kapsar.

> BIOEXPO Yaşam Bilimleri  Fuarları
CLEANROOM - Temizoda Teknolojiler
ANALYTECH - Analiz ve Laboratuvar Teknolojileri
BIOTECNICA - Biyoteknoloji ve Endüstrileri
PHARMANEXT - İlaç Endüstrisi ve Teknolojileri

 
3WTURK CMS v8.3.3